Privacy verklaring

Voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden - schrijven, e-courses, workshops en consulten - verzamel ik persoonlijke gegevens. Ik ga hier zorgvuldig mee om. Hieronder leg ik uit hoe ik dat doe.


P
ersoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die jij verstrekt in het kader van een consult of interview

Waarom ik de gegevens nodig heb
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het uitvoeren van consulten.
 • voor de afhandeling van je betaling.
 • voor het versturen van e-courses.
 • voor het verzenden van een nieuwsbrief waarin ik kennis deel/informeer over mijn activiteiten.
 • voor het verzenden van e-mail ten behoeve van de diensten die ik bied (e-courses/consulten/workshops).
 • om te kunnen bellen ten behoeve van de diensten die ik bied (consulten/-e-courses/workshops)

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming danwel ter uitvoering van de overeenkomst die wij aangaan.

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw gegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling is bepaald dat de gegevens langer moet worden bewaard.

 • Persoonsgegevens: gedurende onze overeenkomst, en tot 5 jaar daarna.
 • Betaalgegevens: gedurende onze overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 

Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik vastleg en bewaar in te zien, te corrigeren, over te laten dragen, te laten wissen of door mij te laten rectificeren (als ze niet kloppen/zijn veranderd).  Je gegevens voor mijn nieuwsbrief (verstuurd via Mailchimp) kun je zelf aanpassen via de url onderaan de betreffende mail.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat ik niet op de juiste manier met jouw gegevens omga.

Wil jij niet dat ik jouw gegevens gebruik? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Mail mij om gebruik te maken van deze rechten op: ah(Replace this parenthesis with the @ sign)annemariedehaas.nl, voeg daarbij – zodat ik er zeker van ben dat jij mij mailt- een kopie id-bewijs waarbij je jouw pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID- bewijsnummer en het BSN zwart maakt.

Plichten

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan de diensten die ik via e-mail of Mailchimp aanbied. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van mijn diensten of producten. Zonder deze gegevens kan ik de betreffende dienst niet aanbieden.

Ik behoud mij het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van mijn bedrijf te beschermen. Daarbij tracht ik jouw recht op privacy uiteraard zoveel mogelijk te respecteren.

Deze tekst kan soms worden aangepast door bijvoorbeeld wetswijzigingen of nieuwe activiteiten van mijn kant.

Ik hoop dat alles zo helder en inzichtelijk is.

Toch nog vragen?

 

Neem dan even contact op.

Annemarie de Haas,

bedrijfseigenaar &
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hier weergegeven.

Annemarie de Haas journalistieke producties
Bezoekadres: Stephensonstraat 38, 2014 KD Haarlem
KvK 34104275         BTW-id  NL002075373B36

ah(Replace this parenthesis with the @ sign)annemariedehaas.nl
m. 06-50693537